# ناز_گل

چهارشنبه سوری مبارک

اتیل - باتیل چرشنبه  بختیم اچیل چرشنبه  اغیرلیغیم - یورغونلوغوم اودلارا  منیله هوپولمایان یادلارا  اود اوستوندن اتلاناق هر جفایا قاتلاناق  اتیل -توتول چرشنبه  چیللم توکول چرشنبه  بختیم اچیل ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 18 بازدید